Dakstini.Buv.lv
Informācijas

Dakstiņu VIGLON montāžas instrukcija.


 


Mūsu sertificēta jumiku brigāde izpildīs visus nepieciešamus jumta rekonstrukcijas darbus: vecā seguma demontāža, spāru sistēmas remonts, latojuma izveide, plēves ieklāšana, dakstiņu montāža, skārda elementu izgatavošana un montāža. Pērkot kompozīta dakstiņus, atlaide jumta darbiem - 15%. Mūsu pieredze garantē augstāko darba kvalitāti.

Ieteicamais jumta slīpums
Viglon dakstiņi ir piemēroti visiem jumtu tipiem, minimālais jumta slīpums ir 11°.

Piegāde uz celtniecības vietu
Dakstiņi tiek piegādāti uz būvlaukuma teritoriju, kuru norāda pasūtītājs. Izvēloties piegādes vietu, jāņem vērā, ka piegādes vietai jābūt tādai, lai tur var piekļūt ar smago transportu. Atkarībā no dakstiņu modeļa, uz paletes novieto vismaz 210 gb. un paletes svars ir aptuveni 950 kg.

Divslīpju jumts
Mājās, kur ir paredzēta vēsa bēniņu telpa, jumts tiek vedināts caur gaisa caurlaidīgiem logiem, kas ir novietoti ēkas jumta daļā.
Mājās, kur siltumizolācija ir paredzēta tieši zem pārklājuma, rekomendē atstāt telpu līdz kores trijstūrim (aptuveni 500 mm no kores augšējā punkta) nenosiltinātu, lai vēdināšana notiktu caur jumta atverēm. Mājās bez trīsstūrveida frontoniem nepieciešams papildus padomāt par vēdināšanas sistēmas izbūvi. Ja frontona vēdināšana caur ēku ir neiespējama, tad jumta vēdināšana notiek caur ventilācijas šahtu. Ventilācijas šahta ir paredzēta 100 m2 lielas telpas vēdināšanai.

Četrslīpju jumts
Dotās konstrukcijas vēdināšana notiek caur ventilācijas šahtu vai caur gaisu caurlaidīgiem dakstiņiem.
А. Gaisa caurlaidīgo logu izmērs ir aptuveni 1 dm2 uz katriem 10 m2 pārseguma.
В. Starp jumta pārklājumu un siltumizolācijas slāni jābūt vismaz 50 mm lielam attālumam.
С. Lai gaiss varētu iekļūt caur pažobeli zem pārklājuma, obligāti starp karnīzes dēļiem jāatstāj vēdināšanas spraugas.
 Pārklājuma uzklāšana
Pārklājumu uzklāj horizontāli uz spārēm, to piestiprina ar 25 mm garām jumta papes naglām( ar lielu cepurīti) vai ventilācijas latiņām. Attālums starp pārklājuma piestiprināšanas vietām ir apm. 200 mm. Katrs nākošais pārklājuma slānis nosedz apm. 150 mm iepriekšējā slāņa. Iespējamās kondensāta noplūdes dēļ pārklājumu nepieciešams uzklāt tā, lai starp spārēm veidotos apm. 20-30 mm liela pārklājuma iekare. Pārklājuma salaiduma vietas veido uz spārēm.

Atveres
Ja nepieciešams pārklājumā izveidot kvadrātveida caurumu, tad ar nazi izgriež caurumu tā, lai malas varētu atlocīt uz augšu. Virs izgrieztā cauruma jāizveido atsevišķa neliela ūdens novadīšanas sistēma. Tāpēc ar šādu caurumu izveidi saistītie darbi jāveic pašā sākumā. Lai izrēķinātu cik daudz pārklājuma materiāla būs nepieciešams, Jums jumta laukums (m2) jāpareizina ar 1,4.

Aprēķins un latojuma montāža


Attālums starp latojuma kārtīm
Attālums starp latojuma augšējās latas augšējo malu un jumta kores dēli ir 25-40 mm (atkarībā no jumta slīpuma). Maksimālais garums ir vienāds ar augšēja dakstiņa pārkares garumu. Attālumam starp karnīzes dēli un latojuma otrās latas augšējo malu ir jābūt 350 mm.

350 mm – attālums, kurā ierēķināts karnīzes dēļa platums.
Attālums starp augšējās latas augšējo malu un apakšējas latas augšējo malu sadalās dalās uz pusēm, lai atstarpe starp latojuma latām būtu vienāda un atkarībā no jumta seguma slīpuma būtu 320-375 mm. Latojuma latas tiek apzāģētas tikai pēc pirmās dakstiņu rindas uzklāšanas.

Dakstiņu nogādāšana uz jumta
Pats vienkāršākais dakstiņu nogādāšanas veids uz jumta - ar pacēlāja palīdzību. Protams, ka lielā svara dēļ visu paleti nedrīkst likt uz latojuma, bet tikai pa nelieliem iepakojumiem tā kā norādīts zīmējumā. 


Dakstiņu iepakojumu izkārtojums uz jumta
Lai dakstiņu iepakojumus nevajadzētu klāšanas laikā pārvietot, tos vienmērīgi izkārto uz jumta.
Dakstiņu kaudzītes liek uz katras otrās vertikālās latas tā kā norādīts zīmējumā. Dakstiņu kaudzītes sāk izkārtot, liekot uz otrās latas, kas atrodas 1200 mm no malas.
Dakstiņu kaudzītes tiek vispirms izkārtotas uz augšējās un apakšējās rindas, tad vienmērīgi izkārto pa pārējām jumta latojuma rindām un apakšējā rinda tiek nostiprināta. Tad sāk dakstiņu klāšanu. Gadījumā, ja jumta platība ir liela, tad dakstiņus sāk klāt virzienā no centra uz labo un kreiso pusi.

SVARĪGI
1. Lai būtu pārliecība, ka jumta plaknei ir taisni leņķi, jāizmēra jumta laukums pa diagonālēm.
2. Vēlreiz pārliecinieties, ka gaiss pa karnīzes pažobeli zem pārklājuma iekļūst jumta telpā un tad, brīvi cirkulējot, caur kori, frontonu vai ventilācijas šahtu izkļūst ārā.
3. Pārliecinieties, lai starp pārklājuma un siltumizolācijas slāni būtu vismaz 50 mm atstarpe.
4. Attālums starp latojuma latām vienmēr tiek mērīts no vienas latas augšējās malas līdz otras latas augšējai malai.
5. Dakstiņus stiprina pa perimetru (pie malām), ja jumta slīpums ir lielāks par 45°. Ja jumtam paredzēts izturēt spēcīgas vēja brāzmas, tad dakstiņus pie latojuma nepieciešams piestiprināt ar skrūvēm.

Dakstiņu apgriešana
Liekuma vietās dakstiņi ir jāapgriež. Pirms griešanas ar krāsu iezīmē griešanas līniju. Jāizvairās no dakstiņu griešanas uz jau noklāta jumta. Pēc griešanas izveidojušos putekļus uzreiz saslauka. Dakstiņu griešanai jāizmanto speciālas slīpmašīnas. Jāizvēlas slīpmašīnas disks, kas piemērots akmens griešanai. 


Speciālie laukumi


Jumta kores satekne
Visas kores sateknes garumā liek pamatpārklājumu, kura platums nedrīkst būt mazāks par 1,2 m. Pārklājuma viduslīnijai jāsakrīt ar kores sateknes horizontālo asi. Tālāk liek starpklājumu ar tādu aprēķinu, lai tas malās par vismaz 15 cm klātos pāri pamatpārklājumam. Attālumam no horizontālās ass taisnā leņķī līdz kores sateknes ārmalai jābūt apm. 15 cm. Lai uz vertikālā latojuma visas kores garumā izveidotu plauktu kores sateknes skārda piestiprināšanai, izmanto dēļus ar izmēru 50 x 100. Skārdu pienaglo pie plaukta virzienā no apakšas uz augšu.

Kores sateknei jābūt vismaz 20 cm garākai nekā jumta garumam. Ja satekne beidzas līdz ar jumta līniju, tad ūdens novadei jāizmanto svina plāksnes, kuras uzklāj virs kārniņiem.

1. Spāres
2. Brusa (22x100) vai finieris platumā vismaz 300 mm uz abām pusēm no centra
3. Pirmā pārklājuma kārta uz brusām
4. Pamatpārklājuma kārta
5. Vēdināšanas lata (piemēram, 50x50 mm)
6. Balsts
7. Latojuma lata
8. Skārds
9. Dakstiņi

Liekuma vieta
Pārklājums liekas pāri liekuma vietai vismaz par 150 mm (uz abām pusēm). Pēc tam stiprinās nepieciešamās latas vēdināšanai un latojumam. Vispirms klāj dakstiņus vienā pusē liekumam, lai varētu atzīmēt griešanas vietas. Atzīmējot griešanas vietu, jāierēķina vieta arī kores dēlim. Dakstiņus apgriež pēc iespējas tuvāk kores dēlim.

Un dakstiņi piestiprinās tā, lai kores dakstiņi precīzi piekļautos pie kores dēļa un ar sānu malām pieskartos rindu dakstiņu augšējai virsmai. Visus kores dakstiņus, kā arī apgrieztos rindu dakstiņus, pienaglo ar cinkotajām naglām vai piestiprina ar pašskrūvējošām skrūvēm.

Kore
Latojuma augšējās latas piestiprina apm. 25-40 mm no kores dēļa. Pēc augšējās latas piestiprināšanas pienaglo kores dēli. Kores dēļa platumam jābūt apm. 40mm un augstumam tādam, lai kores dakstiņi, klājoties uz augšējās dakstiņu rindas, neskartu kores dēli. Zem kores dakstiņiem klāj aeroelementu. Kores un augšējās rindas dakstiņus piestiprina ar cinkotām naglām vai pašskrūvējošām skrūvēm. Kores dakstiņu katras nākošās rindas dakstiņiem jāpārklāj iepriekšējās rindas dakstiņus vismaz par 60-100 mm. Kores augšā stiprinās noslēguma dakstiņi vai plastikāta kores smailes elements.


Kores pažobele un smaile
Pirmkārt tiek uzklāta dakstiņu apakšējā rinda, pēc tam nepieciešamības gadījumā dakstiņu rinda tiek pārvietota tā, lai abas pažobeles malas būtu vienāda garuma un tie dakstiņi, kurus nepieciešams apgriezt, tiktu apgriezti. Dakstiņu malējās rindas tiek piestiprinātas ar cinkotām naglām vai pašskrūvējošām skrūvēm.
Frontonu dēlis stiprinās pie latojuma tā, lai dēļa augšējā virsma būtu vienā līmenī ar dakstiņa augšmalu.
Ūdens noteka stiprinās ar cinkotajām naglām vai pašskrūvējošām skrūvēm pie pažobeles sānu dēļa.

Ejas
Skursteņa vieta tiek ieplānota pēc iespējas tuvāk jumta korei. Virs skursteņa vajadzētu izveidot jumtiņu, lai sniegs nekrīt skurstenī. Virs skurstenim atstātās vietas iegrieztajā pārklājumā izveido speciālas ūdens novadīšanas latiņas, kas ļauj novadīt ūdeni garām skursteņa vietai. Tāpēc šāda veida darbus vēlams veikt pirms jumta darbu sākšanas.
Latojums tiek veidots saskaņā ar prasībām. Latojumam vietās, kur dakstiņi nebalstās uz apakšējās dakstiņu rindas, jābūt par 15 mm biezākam. Vietās, kur iet caurules, nepieciešams izmantot blīves.